Biblioteka Publiczna Bytom

Dodano: 2012-03-20

Miejska Biblioteka Publiczna jest samorządową instytucją kultury, służącą rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców Gminy Bytom oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury. Misją biblioteki jest działalność na rzecz społeczności lokalnej miasta, poprzez gromadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie źródeł oraz zasobów wiedzy utrwalonych
i rozpowszechnianych w różnych formach i na różnych nośnikach. Pracownicy biblioteki starają się zgodnie z zasadami etyki zawodowej, w sposób profesjonalny, kompleksowy, skuteczny i wszechstronny, zaspokajać potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników, zgodnie z ich oczekiwaniami. Cel ten osiągamy jest poprzez wspólne podnoszenie jakości świadczonych usług, aktywne poszerzanie ich zakresu, a także efektywne wdrażanie i doskonalenie innowacyjnych metod realizacji, zgodnych ze standardami nowoczesnego bibliotekarstwa publicznego oraz priorytetami ustalonymi w ramach programu budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. MBP skutecznie realizuje strategię rozwoju biblioteki tworząc placówkę nowoczesną, zasobną, przyjazną dla użytkowników, sprawną w działaniu, cieszącą się społecznym zaufaniem i akceptacją.

 

 

Historia

Początki Miejskiej Biblioteki Publicznej sięgają końca XIX wieku, dokładnie roku 1899, kiedy to powstało w Bytomiu Niemieckie Stowarzyszenie Miłośników Książek. Zbiory tej instytucji wraz z księgozbiorem Biblioteki Ludowej stały się podstawą zasobów Miejskiej Biblioteki w Bytomiu (1923r.). Księgozbiór obejmował wówczas około 20000 tysięcy woluminów, w tym 795 pozycji w języku polskim. 20 kwietnia 1945 r. polskie władze cywilne Bytomia, przejęły od komendantury wojskowej dawny budynek biblioteki niemieckiej, a 3 marca 1946 r. do rejestru instytucji kultury wpisano Miejską Bibliotekę Publiczną w Bytomiu. Przez kolejne lata szukano optymalnej lokalizacji dla jej siedziby, co wiązało się z licznymi przenosinami i rozproszeniem agend, filii i działów na terenie całego miasta.  W roku 1968 podjęto decyzję o budowie nowego obiektu  Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu na ówczesnym pl. E. Thaelmanna, pomiędzy budynkami Muzeum Górnośląskim a Technikum Mechanicznym. Nowy gmach oddany został do użytku publicznego 19 lipca 1974 r. Na ówczesne czasy, był to niezwykle nowoczesny budynek, liczący prawie 2800 m2 powierzchni użytkowej.  Od 1992 roku przy bibliotece działa Galeria Rotunda, zajmująca się szeroko rozumianą działalnością wystawienniczą, skupiającą wokół siebie zarówno artystów profesjonalnych jak i zdolnych amatorów. W 1993 r. Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię profesora Władysława Studenckiego  – publicysty, literata, popularyzatora kultury i literatury polskiej na Śląsku. W roku 2007 przystąpiono do realizacji projektu rewitalizacji gmachu głównego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Prace zakończono w roku 2008. Przebudowano fasadę budynku, zmianie uległo również wnętrze biblioteki, które dostosowano do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych i wymogów UE. 

Otwarcie budynku nastąpiło w maju 2009 r. Biblioteka zyskała nowy wizerunek, a wnętrza nowoczesny charakter. Rozpoczęto proces informatyzacji usług bibliotecznych, stworzono samodzielne stanowiska komputerowe z pełnym dostępem do Internetu, zainstalowano usługę Hotspot – swobodny dostęp do Internetu na terenie całego budynku. W chwili obecnej biblioteka posiada na terenie miasta, oprócz gmachu głównego, 11 placówek filialnych i jeden punkt biblioteczny.

Gmach główny znajdujący się przy pl. Jana III Sobieskiego 3 w Bytomiu stanowi dobrze zorganizowaną, interdyscyplinarną i multimedialną centralę, w której  ulokowane są liczne agendy udostępniające zebrane materiały na miejscu lub wypożyczające je  na zewnątrz. Oprócz księgozbioru tradycyjnego, biblioteka posiada również bogaty zbiór materiałów dotyczących Bytomia i Górnego Śląska i gromadzi dokumenty życia społecznego dotyczące  miasta i regionu. Przy bibliotece działa powołany w 1996r. zespół zajmujący się opracowaniem bieżącej bibliografii Bytomia, która stanowi lokalną bibliografią przedmiotową.

Placówki filialne, oprócz tradycyjnych usług bibliotecznych zajmują się również  animacją życia kulturalno-oświatowego w dzielnicach miasta. Biblioteka jest organizatorem wielu akcji, imprez, wydarzeń kulturalnych, mających na celu aktywizację lokalnego  środowiska ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

Od 1992 r. dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bytomiu jest mgr Dariusz Kot.

 


Ważniejsze projekty i akcje kulturalne, w których aktywnie uczestniczy Biblioteka:


Bezpieczny Internet  (7 luty Dzień Bezpiecznego Internetu)

Podejmujemy szereg inicjatyw związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w Internecie (wykłady, spotkania z policjantem, psychologiem, akcje rozdawania ulotek, a przede wszystkim rozmowy z dziećmi), wszystko w formie przystępnej i zrozumiałej dla najmłodszych.

 

 Cała Polska czyta dzieciom

Ogólnopolska całoroczna  kampania społeczna (spotkania klubowe, wspólne czytanie, przedstawienia teatralne, gry i zabawy) promująca czytelnictwo wśród dzieci i rodziców.

W tym roku zamierzamy zainaugurować działalność Klubu Rodzinnego Czytania, który jest jednym z elementów kampanii. Włączyliśmy się również, w prowadzoną wspólnie z  lektorami Centrum Helen Doron akcję, Czytamy dzieciom po angielsku.

 

DDK czyli Dyskusyjny Klub Książki

 Pomysłodawcą projektu jest Instytut Książki, ideą przedsięwzięcia jest tworzenie sieci DKK – klubów działających w bibliotekach publicznych. Podczas cyklicznych spotkań, klubowicze, w miłej, przyjacielskiej atmosferze, omawiają wybraną książkę, dzielą się uwagami, oprócz tego komentują aktualne wydarzenia literackie, filmowe, teatralne. Przy MBP działają aktywnie trzy Kluby dla dorosłych (Mozaika, Niedosyt, Trzynastka) i jeden dla młodzieży (Co i jak). W ramach  spotkań zapraszamy również autorów książek.

 

Tydzień Bibliotek (8 – 15 maja)

Ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. W 2012 roku hasłem przewodnim jest „ Biblioteka ciągle w grze”.

W ramach Tygodnia przygotowujemy cykl imprez: happeningi, warsztaty, konkursy, zabawy, spotkania autorskie, wszystko w nawiązaniu do przewodniego tematu.

 

 

Ważniejsze projekty


Bytomskie Spotkania Historyczne

Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu oraz Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach organizują cykl spotkań, poświęconych historii Górnego Śląska w XX wieku. Historycy IPN oraz innych placówek badawczych regionu opowiedają o tym, co w minionym stuleciu najmocniej wpływało na bieg górnośląskich dziejów. Celem Bytomskich Spotkań Historycznych jest nie tylko przypomnienie owych wydarzeń, ale i próba nowego spojrzenia na znane fakty oraz prezentacja nowych ustaleń badawczych. Dyskusjom towarzyszy także omówienie wydanych ostatnio książek poświęconych prezentowanym problemom. Spotkania mają formę dyskusji panelowej, także z udziałem publiczności.

 

Ciekawe dlaczego…

Warsztaty edukacyjne dla dzieci, obejmujące zagadnienia związane ze światem żywych organizmów. Każdy uczestnik warsztatów znajdzie wiele interesujących informacji, ciekawostek i przede wszystkim odpowiedzi na nurtujące pytania. Każdy warsztat będzie odpowiadał na pytania z wybranej dziedziny wiedzy.

 

Czerp wiedzę o papierze

Warsztaty papiernicze, adresowane głównie do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Celem projektu jest przybliżenie historii papiernictwa. Całość przedsięwzięcia przygotowywana jest wspólnie z pracownikami Firmy KALANDER.

 

Czytamy zamiast mamy

Zajęcia plastyczno – literackie dla dzieci w wieku przedszkolnym, prezentujące uczestnikom literaturę dziecięcą i jej związki z innymi dziedzinami sztuki. Dzieci poznają krótkie utwory literackie, czytane przez bibliotekarza, powiązane tematycznie wykorzystując różne materiały. Dzieci wykonują prace plastyczne (rysunki, kolaże, orgiami). W czasie spotkań przedszkolaki zachęcane są do aktywnego uczestnictwa nie tylko w pracach plastycznych, ale także do rozmowy i dyskusji na zadany temat. Innowacją w zajęciach jest wykorzystanie teatrzyku z kukiełkami i pacynkami.

 

Czytam bo...TO MNIE KRĘCI

Z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich biblioteka organizuje na bytomskim Rynku maraton czytania, do którego zostaną zaproszeni przedstawiciele władz miasta, instytucji bytomskich, sportowcy a także mieszkańcy. Każdy z przechodniów, który zdecyduje się na publiczne przeczytanie wybranego tekstu weźmie udział w losowaniu nagród. W tym dniu nie zabranie róż, które będą rozdawane mieszkańcom naszego miasta. W ramach happeningu odbędzie się konkurs plastyczny dla dzieci a także konkurs na najładniejsze przebranie nawiązujące do znanych bohaterów bajkowych.

 

Jesień w Bibliotece

Tegoroczna edycja – 2012 roku - pod hasłem Kryminalna jesień w Bibliotece, obejmuje cykl wydarzeń: wykłady z grafologiem, specjalistą od badań poligraficznych, spotkania z autorami powieści kryminalnych, konkursy literackie, plastyczne i fotograficzne. Projekt skierowany do młodzieży licealnej i dorosłych mieszkańców Bytomia.

 

Podziel się książką – kiermasz książki

Impreza cykliczna, mająca na celu aktywizację środowiska czytelniczego, promocję Biblioteki, możliwość wymiany książek już przeczytanych.

 

Tydzień Zdrowej Aktywności

Tydzień zdrowej aktywności to warsztaty, wykłady i konkursy promujące zdrowy styl życia. Podejmują one następujące problemy: profilaktyka uzależnień, edukacja prozdrowotna i proekologiczna mieszkańców. Projekt skierowany do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

 

 Surfowanie zaczyna się po 50-tce

Spotkania warsztatowe, prelekcje, pokazujące konkretne zastosowanie Internetu – serwisów i usług, w odniesieniu do codziennych potrzeb życiowych osób 50+. Celem projektu jest kształcenie i rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych, uświadomienie korzyści i zagrożeń płynących z sieci.

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. prof. Wł. Studenckiego

pl. Jana III Sobieskiego 3

41-902 Bytom

phone no. 32 787 06 01 do 03

mbp@biblioteka.bytom.pl

http://www.biblioteka.bytom.pl/Wyszukaj:

Archiwum:

Kalendarium:

Wrzesień
2018
PnWtŚrCzPtSoNd
-----
1
2
3
-------